INCOMING TRAINING

HALAL AWARENESS TRAINING
20 NOVEMBER 2017

“HALALAN TOYYIBAN & SIJIL HALAL MALAYSIA”

OBJEKTIF PROGRAM:
-Memahami konsep Halalan Toyyiba
-Memahami proses Pensijilan Halal JAKIM
-Menjadi pengguna yang bijak dalam memilih produk & premis yang halal

SKOP PESERTA:
Terbuka kepada usahawan, pengusaha makanan, pengusaha hotel, pengusaha & pembekal industri berkaitan halal, pengusaha perkhidmatan halal, jururunding, wakil agensi kerajaan yang berkaitan dengn industri halal, ahli akademik & pelajar serta individu yang berminat menyertai business halal, pelaburan & peluang perniagaan dalam industri halal.

poster halal