Bahaya lepas ikan larangan

Individu atau pengusaha ikan hiasan yang membuang ikan tertentu ke dalam sungai atau longkang awam, kerana terbeban dengan saiz atau kos, mengundang bahaya kerana ikan tersebut mungkin mampu memusnahkan ekosistem semulajadi asal.