Perkataan ‘HALAL’ sangat sinonim dengan umat Islam. Hal ini kerana pengiktirafan halal merupakan faktor yang penting bagi umat Islam dalam pemilihan makanan dan wajib bagi umat Islam juga untuk hanya makan makanan yang bukan sahaja bersumberkan halal, tapi juga baik dan bersih dari segi syarak.

Pengiktirafan Halal JAKIM bukan hanya sekadar Sijil dan logo halal semata, ia memberi jaminan kepada masyarakat Islam bahawa sesuatu makanan atau produk halal berikut mematuhi hukum syarak. Sebagai masyarakat yang bijak, mestilah tahu membezakan logo Halal yang diiktiraf JAKIM dan tidak mudah tertipu dengan logo yang TIDAK DIIKTIRAF JAKIM.

Logo Halal merujuk kepada logo yang dikeluarkan oleh JAKIM / JAIN / MAIN dan mengandungi:

  • Mempunyai bintang lapan puncak di tengah-tengah bulatan.
  • Perkataan Arab – “HALAL”(Arab) di tengah-tengah bintang.
  • Perkataan “HALAL” dalam huruf Roman di bawahnya.
  • Perkataan “Malaysia” yang ditulis dalam huruf Roman dan “Malaysia”(Arab) dalam bahasa Arab dalam bulatan logo.
  • Dua kecil lima bintang puncak diletakkan untuk memisahkan huruf Roman daripada perkataan Arab disebut.

Istilah ‘Halal’, ‘Dijamin Halal’, ‘Diyakini Halal’ atau apa-apa terma lain yang boleh digunakan untuk menunjukkan atau mungkin difahamkan sebagai bermaksud untuk menunjukkan adalah halal untuk dimakan oleh orang Islam dan dibenarkan dalam agama Islam.

Berikut adalah garis panduan bagi industri makanan mengenai penyediaan dan pengendalian makanan halal atau peraturan asas produk makanan serta perdagangan atau perniagaan makanan di Malaysia;

  • Tidak berpunca daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda dari binatang yang diharamkan kepada orang Islam oleh undang-undang Islam, atau haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum syarak.
  • Tidak mengandungi apa-apa bahan yang dianggap suci dalam undang-undang Islam.
  • Tidak disediakan, diproses atau dikilang menggunakan peralatan atau perkakas yang tidak bebas daripada kekotoran seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang Islam.
  • Pada peringkat penyediaan, pemprosesan atau penyimpanan, tidak bersentuhan dengan atau disimpan berhampiran apa-apa jenis makanan yang tidak memenuhi kehendak para (s) (a), (b) atau (c) atau mana-mana bahan-bahan yang dianggap suci oleh undang-undang Islam.

Jika anda salah seorang peniaga yang ingin mendapatkan sijil HALAL untuk produk atau premis makanan anda, hubungi kami segera dan dapatkan khidmat konsultansi dari kami +603 5192 2185 atau emel kami di consultant@ansarcomp.com.my

Layari laman sesawang kami untuk maklumat lanjut:- https://ansarcomp.com.my/

#halalapproval
#AnsarCompHalal
#regulatoryconsultant
#ImportExportPermit
#RegulatoryApproval
#AnsarCompMalaysia
#AnsarCompConsultancyServices

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!