1. Apakah yang dimaksudkan dengan Perakuan Kelulusan?
  Perakuan Kelulusan adalah sijil perakuan oleh Suruhanjaya Tenaga (ST) bagi kelengkapan elektrik setelah kelengkapan tersebut didapati mematuhi standard dan syarat-syarat keselamatan dan penggunaan elektrik dengan cekap yang ditetapkan. Keperluan perundangannya adalah diperuntukkan di bawah Peraturan 97, Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 dan Peraturan 101A, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2013.
 1. Siapakah yang perlu memohon Perakuan Kelulusan?
  Pemohon adalah pengilang, pengimport, pempamer, penjual atau pengiklan kelengkapan elektrik sahaja.
 1. Apakah jenis-jenis permohonan Perakuan Kelulusan Kelengkapan elektrik yang dikeluarkan oleh ST?
  2 jenis permohonan Perakuan Kelulusan kelengkapan elektrik iaitu:-
  – Permohonan Perakuan Kelulusan (Baru)
  – Permohonan Perakuan Kelulusan (Pembaharuan)
 1. Apakah dokumen yang diperlukan untuk Permohonan Kelulusan Baru?
  – Laporan Ujian Jenis (Type Test Report)
  – Katalog Kelengkapan Elektrik yang dipohon
  – Sampel Produk (jika diperlukan)
  – Manual Penggunaan (Instruction Manual)
  – Spesifikasi Teknikal (Technical Specification)
 1. Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan Perakuan Kelulusan Pembaharuan?
  – Bagi Perakuan Kelulusan mengilang: Lesen Pensijilan Barangan Sirim yang masih sah tempoh
  – Bagi Perakuan Kelulusan mengimport: Bukti Pembelian label SIRIM-ST atau Lesen Pensijilan

Anda pengimport, pengilang, pempamer, penjual dan pengiklan kelengkapan elektrik?

Ketahui perkara lazim yang menjadi tanggungjawab anda.

Tak pasti? Hubungi kami!
📱+6011 3120 2252
📧 consultant@ansarcomp.com.my
💻 https://ansarcomp.com.my/

#Certification
#Homologation
#TypeApproval
#RegulatoryApproval
#SuruhanjayaTenagaCertification
#AnsarCompMalaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!